หน้าแรก » ติดต่อเรา
cm dental clinic จัดฟันเชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมครบวงจร
คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม

เลขที่ 617/9 อาคารเลิศกิตติ
ถนนเจริญเมือง
ตำบลหนองป่าครั่ง
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

     

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
09.00 น. – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์
09.00 น. – 18.00 น.

ภาพแผนที่คลินิก