คลินิกทำฟันเชียงใหม่
cm dental clinic

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม เชียงใหม่

คลินิคทันตกรรมครบวงจรที่พร้อมบริการดูแลฟันของคุณให้มีสุขภาพดีสร้างความมั่นใจในช่องปาก สร้างรอยยิ้มที่สดใสในทุก ๆ วัน

มั่นใจในบริการ คลินิกเรามีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาด Covid 19 ด้วยเครื่องมือ Aerosol Suction Machine มาใช้ในระหว่างทำฟัน ที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

Service
บริการของเรา
blog
บทความน่ารู้

สาระน่ารู้ บทความดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
พร้อมเทคนิคดูแลรักษาฟันได้ถูกวิธี มีสุขภาพช่องปากที่สะอาดมั่นใจ
สร้างรอยยิ้มที่สดใสในทุกๆ วัน

ไม่พบเรื่อง
about us

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม

เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ครบวงจร
โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ

บริการของเรา

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพ
พร้อมระบบป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานในการให้บริการ

contact us

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม

เลขที่ 617/9 อาคารเลิศกิตติ ถนนเจริญเมือง
ตำบลหนองป่าครั่ง
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
50000