บริการครอบฟัน

ฟันปลอมติดแน่น หรือ ครอบฟัน (Crown, Bridge) ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยคนไข้ไม่ต้องถอดเข้า-ออก และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
แทนฟันจริงได้ดี

อีกทั้งยังเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ เช่นคนไข้โรคลมชัก การใส่ฟันปลอมติดแน่น
คนไข้ควรมีสุขภาพฟันที่ดีไม่เป็นโรคปริทันต์ และมีความสามารถในการทำความสะอาดที่ดี

ฟันปลอมติดแน่น สามารถแยกออกเป็น ครอบฟันซี่เดียว Crown และ สะพานฟัน Bridge

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง โดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ พอร์ซเลน (Porcelain) หรือพลาสติกครอบลงไป
บนตัวฟัน โดยวัสดุที่ทำครอบฟันจะมีทั้งแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวฟัน และแบบที่เป็นสีโลหะ หรือเป็นทั้ง 2 แบบผสมกัน

แชร์ :