CM Dental Clinic

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม

เป็นคลินิกทำฟัน เชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการมาเกือบ 20 ปี ให้บริการด้านการดูแลเเละรักษาฟันครบวงจร เรามีทีมหมอฟัน/ทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ พร้อมทีมงานมืออาชีพ มีเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ

CM Dental Clinic เราตั้งใจในการให้บริการเเละพัฒนาตามเทคโนโลยี เพื่อสร้างการบริการที่ทันสมัย ภายใต้เเนวคิด

มากกว่าการบริการ คือ มาตรฐานและความใส่ใจ

บริการของเรา

ทันตกรรมครบวงจร ด้วยทันตแพทย์ชำนาญการ อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย ทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการกับคุณ

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ได้รับ ประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการ

คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Quality Dental Clinic)

ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่