จัดฟันเชียงใหม่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน การรักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก การปลูก รากฟันเทียม การรักษาโรค เหงือก และอวัยวะรอบรากฟันการอุดฟัน คลินิกซีเอ็มทันตกรรมเชียงใหม่ ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ