จัดฟันเชียงใหม่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน การรักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก การปลูก รากฟันเทียม การรักษาโรค เหงือก และอวัยวะรอบรากฟันการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน เป็นวิทยาการอันทันสมัย สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องฉีดยาชา และไม่สิ้นเปลืองเวลา ฟันของคุณขาวขึ้น เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยฟันขาวสะอาดใสชวนมอง

ปัจจัยที่ทำให้ฟันของเรามีสีเข้มขึ้นโดยทั่วไปจะมี 2 อย่าง คือ 

1.ปัจจัยภายนอก เช่น คราบอาหารที่ทำความสะอาดไม่หมด คราบหินปูน คราบชา กาแฟ บุหรี่ ซึ่งสามารถกำจัดออกได้ โดยการขูดหินปูนและขัดฟัน 

2. ปัจจัยภายในจากฟันเราเอง เช่น 
-สีจากการกินยาเตตราซัยคลิน ซึ่งจะทำให้มีสีเหลือง เทา น้ำตาล ได้ 
-สีจากการกินฟลูออไรด์มากเกินตอนเด็ก 
-ถ้าฟันมีการกระแทกที่รุนแรง อาจมีเม็ดสีจากเลือดไปค้างในเนื้อฟันทำให้ ฟันมีสีเข้มได้ 
-สีจากรอยผุ หรือติดสีจากวัสดุอุดฟันเก่าๆ 
-เมื่ออายุมาก ฟันก็จะมีสีเข้มขึ้นโดยธรรมชาติ 
-โรคประจำตัวบางอย่าง แต่พบน้อย 

การฟอกสีฟันมี 2 แบบ

1. การฟอกสีฟันในคลินิก (In-office bleaching) ซึ่งทำโดยทันตแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม. ซึ่งได้ผลเร็ว สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวันที่ทำการรักษาเลย

2. การฟอกสีฟันที่บ้าน (Home-bleaching) ซึ่งทำโดยตัวของคนไข้เอง จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 5 -7 ของการฟอกสีฟัน และควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำ ทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร, การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

Before After
chiang mai teeth whitening before chiang mai teeth whitening after
   
chiang mai teeth whitening before chiang mai teeth whitening after