จัดฟันเชียงใหม่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน การรักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก การปลูก รากฟันเทียม การรักษาโรค เหงือก และอวัยวะรอบรากฟันเลือกจัดฟันแบบไหนดี

         การจัดฟัน เป็นทันตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน ฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า การบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัจจุบันการจัดฟันทำได้หลายวิธี

•จัดฟันแบบโลหะธรรมดา
•จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
•จัดฟันด้านใน (ไม่เห็นเครื่องมือ)
•จัดฟันแบบถอดออกได้ (ไม่เห็นเครื่องมือ)
•จัดฟันแบบ Damon
•เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer)

         ระยะเวลาในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ และการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การรักษาด้วยการจัดฟันจะใช้เวลาตั้งแต่ 6 – 30 เดือน

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา

         เป็นวิธีการจัดฟันแบบติดแน่นที่นิยมใช้มานาน ปัจจุบันมีการพัฒนาขนาดของโลหะที่ใช้ ให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ความรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น

จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน

         เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นเช่นกัน แต่เลือกใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟันแทนการใช้โลหะ เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการให้สังเกตเห็นเครื่องมือจัดฟันน้อยลง

         จัดฟันด้านใน (ไม่เห็นเครื่องมือ) (Lingual orthodontics)

         เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังของฟัน ช่วยให้เครื่องมือจัดฟันไม่สามารถเป็นที่สังเกตเห็นได้ขณะสนทนาหรือจากการยิ้ม การจัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่องมือจัดฟันได้

         จัดฟันแบบถอดออกได้ (ไม่เห็นเครื่องมือ) (Invisalign)

         เป็นการจัดฟันแบบใส ถอดออกได้ โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน

จัดฟันแบบ Damon

         เป็นการจัดฟันที่นำเอาข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และแบบเซรามิคมารวมกัน โดยออกแบบเครื่องมือให้มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรักษา

เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer)

         เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ ใส่ภายหลังการจัดฟัน ให้สภาพฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมามีปัญหาใหม่